Aleš Grygara - Umělecký kovář ze Vsetína

Umělecký kovář Aleš Grygara, Dis. je diplomovaný specialista v oboru restaurování a konzervování kovu. Kovářství  se zaměřuje na zakázkovou výrobu,  především kovářskou ruční práci.  Dále pak na atypickou zámečnickou práci a restaurování uměleckých a umělecko-průmyslových děl.

Hlavním předmětem naší činnosti je výroba kovaných plotů, bran, mříží, zábradlí, stavebního kování a dalších uměleckých kovářských výrobků.

Realizace zakázky

Komplexní řešení zakázky probíhá formou osobní konzultace. Po sjednání základních požadavků zadavatele vycházíme z jeho estetických a cenových představ.  Následuje vytvoření grafického návrhu. Je kladen důraz na originalitu a precizní zpracování se smyslem pro detail, funkčnost a estetickou hodnotu.

Po schválení návrhu se může zahájit výroba. Zhotovení probíhá tradičními kovářskými postupy i moderními technologiemi. Používáme kvalitní materiály, jako je ocel, nerez, ušlechtilé kovy, které je možno kombinovat se sklem, dřevem, kamenem apod. Součástí naší práce je také odborná montáž.

Odkazy : 

Webdesign StudioMAX  www.realt.cz