Můžeme předcházet rakovině?

Přestože to s prevencí nádorů není zdaleka tak jednoduché, jako s infekcemi a očkováním, existuje řada drobností, kterými můžeme pravděpodobnost nástupu této choroby alespoň o něco snížit. I tak ale platí, že hlavní slovo mívá v tomto případě genetika. To ale neznamená, že snaha je marná. I v případě nástupu nemoci totiž stále můžeme do dost velké míry ovlivnit její průběh, proto vůbec není na místě na jakoukoliv snahu zanevřít.
dělící se buňky
Níže najdete 5 kroků, jejichž vykonávání Vám pomůže tumorům a jejich negativním důsledkům předcházet:
1)      Choďte na preventivní prohlídky
Preventivní prohlídky jsou v naší zemi zdarma, čehož je dobré využívat. Mnoho tumorózních procesů totiž může vznikat z méně závažných chorob, které zůstaly neřešeny. I nádorové změny samy o sobě jsou mnohem méně nebezpečné, pokud je léčba zahájena včas.
kamínky a stužka
2)      Vzdejte se tabáku a alkoholu
A tím není myšleno jen samotná spotřeba cigaret, stejně tak jste totiž ohroženi i kouřením pasivním. Proto se, pokud to jen trochu jde, pohybujte v prostředí nekuřáckém.
3)      Pozor na slunce a záření
Předcházejte přílišnému vystavení záření, a to od záření rentgenového, až po to sluneční. Sluneční světlo bez použití UV filtru je obzvláště nebezpečné pro děti. Doporučené je také vyhýbat se soláriím.
4)      Očkování
Některé typy rakoviny jsou způsobeny vyvolávajícími agens, proti nimž je možná vakcinace. Nejznámějším příkladem je lidský papilomavirus (HPV), který u žen může dát vzniknout rakovině děložního čípku, u mužů pak například neoplaziím konečníku.
cigaretové nedopalky
5)      Zdravá strava a pohyb
Co se stravy týká, je zvláště důležité snažit se minimalizovat zastoupení karcinogenních látek v potravinách. Mnohé z těchto látek najdeme např. na povrchu ovoce, protože mohou být zastoupeny v postřicích. Mezi nejznámější příklady potravních karcinogenů patří nitrosaminy, akrylamid, nebo polycyklické aromatické uhlovodíky.