Co je to asistované zaměstnání?

Pokud má člověk mentální postižení, je znevýhodněn ve většině oblastí svého života. Je pro něj složitější se učit, je těžké najít uplatnění na trhu práce či nebýt závislý na svém okolí. I lidé s mentálním postižením ale mají právo na samostatný život.

skupinová práce

S tímto problémem pomáhají asistované zaměstnání nebo takzvaná chráněná místa, což je často označováno pod pojmem pracovní rehabilitace. Mentálně i fyzicky postižené osoby díky tomu mají možnost proniknout na pracovní trh a získávat větší kontrolu nad svým životem i větší ekonomickou nezávislost. Neméně důležité je získávání nových zkušeností a praktických dovedností a jejich opakované procvičování, což umožní osobám s postižením získat pocit hodnoty vlastní práce a uplatnění.
invalidní vozík

Na zřízení asistovaného zaměstnání a na chráněná místa přispívá zaměstnavatelům stát. Mnoho firem díky tomu nabízí postiženým pracovní prostředí, kde je možná individuálnost v přístupu a prostor na seberealizaci. Osobám s nějakým postižením často nevadí dělat stále stejnou práci. Proto je můžeme najít na pozicích jako je pomocný personál v hotelech a kavárnách, dále v různých keramických či šperkařských dílnách nebo v cukrářských a pekařských provozech.

 Bohužel někteří zaměstnavatelé státní podpory mohou zneužívat a vydávat se za chráněné dílny. Jak ovšem takové tvrzení ověřit? Existuje registr všech zaměstnavatelů, jejichž personál tvoří osoby s postižením ve více než padesáti procentech. Pokud si tedy kupujeme nějaký výrobek, kterým chceme asistované zaměstnání podpořit, je dobré si nejdříve na internetu tento registr vyhledat a přesvědčit se, zda je příslušná firma opravdu registrována a splňuje požadavky.

Díky získání pracovního uplatnění lidem s postižením stoupne společenský status a většinová společnost na ně pohlíží jako na sobě rovné. Toto všechno jim pomáhá žít normálnějším životem.