Z jakého materiálů postavit dům v roce 2020

Určitě už jste slyšeli o tom, že v roce 2020 začne pro rodinné domy platit Evropská směrnice o energetické náročnosti budov. Ta určuje, že by se měly stavět pouze domy s nulovou spotřebou energie. Tyto budovy používají energii účinně a jsou něco jako nízkoenergetické domy. Mají za úkol být šetrný k životnímu prostředí a svým výkonem přispět ke snížení spotřeby energie. Z údajů Evropské komise budovy spotřebují až 40% z globální produkce oxidu uhličitého. Proto se Evropská unie rozhodla s tímto něco dělat.

plánování rodinného domu

Požadavky na obal budovy

Tyto požadavky se řídí podle vyhlášky 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, hodnotí se pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem.

Velkou změnou u hodnocení obalu budovy je snížení nároku na průměrný součinitel prostupu tepla o 10% ze součastných hodnot. Proto je lehké stanovit minimální požadavky, které budou platit pro konstrukce budovy. Například abychom dosáhli požadavku od roku 2020 u stěn, přidáme např. 25 mm běžné izolace.

Které konstrukce splňují požadavky?

Mnoho používaných konstrukcí, splňují požadavky, které jsou platné od roku 2020. Tyto změny naštěstí nezvýší pořizovací náklady na konstrukci stavby. Dále není důležité, z jakého materiálu si dům postavíme. Všechny tyto podmínky platí jak pro zděné domy, tak dřevostavby. Důležité je splnění požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla.
řadové domy

Můžeme si pomoct dotací

Program Nová zelená úspora dává dotace na postavení nového rodinného domu s nulovou spotřebou energie. Jak velkou částku dotace můžete získat, se řídí podle dosažených parametrů domu. Ty se získávají mírou potřeb tepla na vytápění, mírou spotřeby primární neobnovitelné energie, součinitelem prostupu tepla obalu budovy, provzdušněním atd. Důležitá je instalace rekuperační jednotky. Podle toho je vyplacená jednorázová částka 150 000 až 450 000 Kč.