Zvířata žijící volně v přírodě

Zvířata-široký pojem. 
Zvířata domácí, nebo ta jenž žijí volně v přírodě, jedno mají a budou mít vždy společné. Všechna jsou odkázána na nás, na lidi. Možná si většina z vás říká, že zvířata, která máme doma jako své mazlíčky, nebo zvířata, která chováme za nějakým účelem, jsou závislá na nás mnohem více, a to především kvůli potravě, ale dnes lze říci, že se tento poměr zcela vyrovnává. Jak je to tedy se zvířaty, která žijí volně v přírodě a jak mohou být závislá na lidech stejnou měrou jako zvířata, která máme doma? Zvířata žijící volně v přírodě, si dokáží potravu obstarat i bez lidské pomoci, ale ke svému životu potřebují přírodu.

srnka u cesty

Právě příroda je pro ně vším, a to nejen domovem, ale i potravou. Bohužel v dnešní době, v dnešním světě příroda mizí a je jí méně a méně, a to především naší vinou. Stavíme domy, parkoviště a zelené pláně se mezi betonovými stavbami vytrácejí. Travnaté plochy nahrazujeme betonem a spoustu těchto zvířat tím připravujeme o všechno-o domov, o potravu a také o život. Mnohem častěji vídáme zajíce, ježky, ale i srnky na místech, kde bychom je vídat neměli. Vídáme je na sídlištích, u odpadních vod a v tom horším případě i na silnicích. Přírodu, která se tato zvířata snaží najít, jim my lidé bereme stále víc a víc.

zajíc obecný

I když je pěkné vidět tato zvířata na vlastní oči, je smutné je vidět právě na těchto místech. A proto je pravdou, že i tato zvířata jsou čím dál více odkázána na nás na lidi, na našich rozhodnutích a na našich činech, která souvisí s přírodou. Budeme-li je o přírodu připravovat i nadále, nebudou mít kde žít, nebudou se moci jak rozmnožovat a touto cestou pak budou na nás závislá stále více. I když jde veškerý vývoj lidstva dopředu, svět je čím dál více modernizován, neměli bychom zapomínat na všechna tato zvířata, protože i ony jsou součástí našeho světa.