Vdovský důchod

Je opravdu potřeba, abyste se o téhle záležitosti dozvěděli více, protože byste takhle mohli zbytečně přijít peníze. Pokud chcete vyplnit žádost, tak je potřeba jít na okresní správu sociálního zabezpečení, dle místa vašeho trvalého pobytu. Musíte si vzít s sebou průkaz totožnosti, úmrtní list osoby, kterou jste ztratili a oddací listy. Také jistě stojí za zmínku to, že je důležitá doba pojištění, jestliže váš partner – manželka či manžel zemřel následkem úrazu v práci, potřebná doba nemusí být vyžadována. Pokud to bylo jinak, tak je potřeba doložit, že zesnulý byl pojištěný a splnil podmínku potřebné délky pojištění, aby dostal nárok na starobní důchod, to je důležité vědět. Pokud váš partner byl často a dlouhodobě nezaměstnán, tak nemá odpracované potřebné roky a v tom případě váš nárok na jakýkoliv příspěvek ve formě vdovského či v důchodu zaniká.

důchodci

Pokud jste spolu se zesnulým nebydleli, tak to nevadí. Stačí, když dodáte oddací list. Do podmínek se nezahrnuje společné bydlení či bydliště obou manželů, jen musíte vždy dbát na to, aby manželství trvalo od té doby, co proběhl svazek, až do data, kdy váš partner umřel. Délka svazku nehraje v tomhle případě žádnou roli. Podstatný je datum úmrtí. Problémem u mladých lidí je hlavně to, že spolu žijí, aniž by se dokázali domluvit na sňatku. Mají spolu děti a nejsou ve svazku manželském, to pak jsou velice velké problémy, z hlediska dědictví a dalších sociálních příspěvků. Dbejte vždy na to, že pozůstalostní důchod není pro každého a navždy a nebojte se o tom zjistit více informací. Určitě udělejte správné kroky, které povedou k dobrému výsledku.

zisky

Vždy je dobré vědět, na co, na jaké příspěvek máte ve vaší situaci nárok, protože takhle byste klidně mohli přijít o tisíce korun, které byste mohli dostat od státu, takže určitě to není od věci, zjistit si něco více.