Máte příjmy ze zahraničí?

Prázdniny jako takové volají přímo po tom, aby mladí, kteří nemají závazky, vycestovali a vyzkoušeli si, jaké to je v jiných zemích. Ať už to jsou študáci či lidé pracující, často vyráží do zahraničí na sezónní práce za vyšším příjmem. Potom mají takoví pracující často příjmy právě z práce v zahraničí, ale i za práci v České republice.
mezinárodní měna euro
Jak je to s daňovým přiznáním?
Ti, kteří si v zahraničí vydělávají jenom určitou část roku, například právě v letních měsících, jak bylo zmíněno, ti jsou pro účely výpočtu daně z příjmu fyzických osob stále považování za tuzemské daňové rezidenty. Ti uvádí do daňového přiznání své celosvětové příjmy, tedy i příjmy ze zahraničí. Tyto se uvádí do přílohy číslo tři daňového přiznání a dle daného jednotného kurzu se přepočítají. Kurz je dán dle pokynu Generálního finančního ředitelství.
výplata ze zahraničí
Dvojí zdanění? Ne!
Česká republika má s většinou zemí světa uzavřenou smlouvu, která zamezí dvojímu zdanění. Ustanovení smluv s jednotlivými zeměmi se však liší, a proto se musí vždy postupovat podle konkrétní mezinárodní smlouvy, která je pro daňové účely podstatná. Pro účely daňové záleží o druh příjmu a o zemi, ve které byl dosažen. Zaplacení daně v zahraničí musí jedinec vždy doložit, zpravidla za tímto účelem musí předložit potvrzení zahraničního finančního úřadu nebo zaměstnavatele.
Podle expertů na tyto záležitosti se v praxi jednoduše užívá metoda prostého zápočtu či vynětí.
sezónní práce v zahraničí
Daňová sleva poplatníka? Ano!
Uplatnění slevy daňového poplatníka v částce 24 840 korun v daňovém přiznání je vždy, i když nebyla výdělečná činnost v České republice vykonávána po dobu celého kalendářního roku. Pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky, mohou se uplatňovat i další daňové slevy a daňové odpočty, na které je nárok dle české daňové legislativy. V daňovém přiznání také není možné uplatňovat žádné daňové výhody ze země, ve které bylo dosaženo příjmu, kde byla vykonávána práce.