Jaké vady má online rezervační systém

V některých zařízeních, jako jsou například fitness centra, je často dobré, pokud se objednáme na určitou dobu. Tak budeme mít jistotu, že na nás bude mít trenér čas a bude se nám moci věnovat, a navíc budeme mít k dispozici potřebné vybavení.

To platí zvláště nyní, v době pandemie a s tím spojených přísnějších hygienických opatření, kdy je záhodno, aby se lidé stýkali tváří v tvář co nejméně. Navíc i nářadí musí být po každém použití řádně umyto – a to je jen pochopitelné, koneckonců nikdo z nás nechce sahat například na činku, kde je držadlo mokré od potu toho, kdo s ní cvičil před námi.

muž cvičící ve fitness studiu

Aby to bylo možné zařídit s co nejmenšími problémy, implementovalo noho podobných podniků online rezervační systém https://fitness-rezervace.cz/. Ten má celý proces zjednodušit a umožnit klientům, aby si vybrali vhodný termín z pohodlí domova. Ovšem, podobně jako kterýkoliv jiný systém, i tento má své chyby.

Tou asi největší je fakt, že stále ještě existují lidé, zvláště ti ze starší generace, kteří internet buď nemají, nebo jej neumí dostatečně dobře používat. Pro ty může být celý proces příliš složitý, než aby jej bez pomoci zvládli.

telefonická rezervace termínu

Dále je potřeba také vyřešit, co se stane, když se dva lidé zaregistrují ve stejnou chvíli na ten samý termín. Jistě, pravděpodobnost něčeho takového je za běžných okolností poměrně malá, přesto ji nelze opomíjet.

V neposlední řadě je zde také otázka, co se stane, pokud dojde k výpadku systému. I ten nás může poměrně snadno potkat, a to jak na úrovni centra samotného, tak i uživatele. Jak si s tím potom poradíme? Snadno se totiž může stát, že ztratíme všechna data, což by způsobilo nemalé problémy.

S tím vším je potřeba počítat a být na tyto potíže připraven. Jen tak totiž zajistíme, že vše bude ke spokojenosti nejen naší, ale hlavně našich klientů. A to je pro náš byznys to nejdůležitější.